Ιδρυμα Ι. Δ. Πατερα

Ο Διαμαντής Ιωάννου Πατέρας και η σύζυγός του Καλλιόπη το γένος Παντελή Λύρα, καθώς και τα παιδιά τους Ιωάννης, Πανάγος, Παντελής, Στέφανος, Κατίγκω, Κώστας και Νίκος, με καταγωγή τις Οινούσσες της Χίου, διαδραμάτισαν από τα τέλη του 19ου αιώνα σημαίνοντα και διακριτό ρόλο στην άνθηση της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, χάρις στις εύστοχες και αποτελεσματικές κινήσεις τους στο χώρο με χαρακτηριστικά τη διορατικότητα, τη σύνεση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Την ιδέα της δημιουργίας του Ιδρύματος Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα, συνέλαβε και υλοποίησε από το 1970 ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης, πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας εμφορούμενος με αισθήματα λαμπρής φιλαλληλίας και προσφοράς στους συνανθρώπους, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής προσφορά και βοήθεια στην κοινωνία.

Έκτοτε, το Ίδρυμα αποτέλεσε και αποτελεί φορέα μέσω του οποίου ο εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας και τα μέλη της οικογενείας του Διαμαντή & Καλλιόπης Πατέρα, προσφέρουν διαχρονικά από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα βοήθεια και στήριξη σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη ναυτιλία, στην παιδεία και, προπάντων, στον τόπο καταγωγής τους.