Οικογενειακο δεντρο

Οικογενειακό Δέντρο Διαμαντή & Καλλιόπης Πατέρα

https://www.dpateras.com/wp-content/uploads/2018/05/dpateras_el.png

Οικογενειακό Δέντρο Στέφανου Δ. Πατέρα

https://www.dpateras.com/wp-content/uploads/2018/05/spateras_el.png

Η Οικογένεια Διαμαντή Ι. Πατέρα, 1946

https://www.dpateras.com/wp-content/uploads/2018/01/family.jpg

Όρθιοι (από τα αριστερά προς τα δεξιά):

  • Κώστας Δ. Πατέρας
  • Στέφανος Δ. Πατέρας
  • Παντελής Δ. Πατέρας
  • Νικόλας Δ. Πατέρας

Καθιστοί:

  • Πανάγος Δ. Πατέρας
  • Καλλιόπη Δ. Πατέρα
  • Κατίγκω Δ. Πατέρα
  • Διαμαντής Ι. Πατέρας
  • Ιωάννης Δ. Πατέρας