Η Diamantis Pateras Maritime Ltd. (DPML) αποτελεί εταιρεία της οικογένειας Διαμαντή Πατέρα, Οινουσσιακής καταγωγής, της οποίας οι ναυτικές ρίζες εντοπίζονται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Κινητήρια δύναμη στην πορεία όλων των ετών λειτουργίας της DPML, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της οικογένειας στον τομέα της ναυτιλίας, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν οι παραδοσιακές εταιρικές αξίες, οι οποίες έχουν καταστεί αρχές στην καθημερινή διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και παράλληλα, επιβεβαιώνουν το ισχυρό όνομα που έχει διαμορφώσει η οικογένεια Πατέρα στον χώρο της παγκόσμια ναυτιλία:

  • Σκληρή δουλειά και προσήλωση –τόσο από το προσωπικό της DPML επί ξηράς, όσο και από το προσωπικό εν πλω
  • Αδιάλειπτη φροντίδα και ενδιαφέρον– για την άριστη κατάσταση των πλοίων και του φορτίου που μεταφέρεται
  • Σεβασμός– προς το φυσικό περιβάλλον
  • Άριστες σχέσεις συνεργασίας– με όλους τους συνεργάτες και συνεταίρους
  • Ακεραιότητα– σε κάθε πτυχή της επιχειρησιακής λειτουργίας

Από το 2007 η DPML αναπτύχθηκε στον τομέα της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένων αερίων παραγώγων πετρελαίου (LPG) και πετροχημικών αερίων, ενώ μέχρι το 2012 διαχειριζόταν 10 πλοία.

Το 2012 η εταιρεία πρωτοστάτησε στις διαδικασίες συγχώνευσης που οδήγησαν στη σύσταση της Epic Gas, με έδρα στην Σιγκαπούρη.

Το 2018 η DPML σε συνεργασία με την Nautilus Energy Management Corp. (NEMC) σύστησαν το SEVENSEAS INVESTMENT FUND, ένα ανοικτού τύπου επενδυτικό όχημα που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, με στόχο την αγορά φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου.